Søk

Profesjon og fag

Tannlegeyrket består av mange fasetter. Det tannlegefaglige står naturlig nok sentralt. Samtidig påvirkes yrkesutøvelsen og yrkesutøverne av en rekke omkringliggende forhold.

Disse omfatter blant annet generelle krav fra offentlige myndigheter og fra helsemyndighetene spesielt, og dreier seg ofte om forhold knyttet til lover og annet regelverk. Eksempler er krav til internkontrollsystemer, journalføring og pasientmedvirkning.

Les mer om de relevante temaene ved å klikke på lenkene under: