Søk

​Store tannhelseambisjoner fra Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet (AP) hadde sitt landsmøte i helgen og det var knyttet spenning til partiets tannhelsepolitikk. Partiet har nå vedtatt et fremtidig mål om å likestille tannhelsetjenesten med andre helsetjenester.

Partiet vedtok følgende tekst i sin uttalelse «God helse til alle – uansett hvem du er og hvor du bor»

Et mer rettferdig tannhelsetilbud
Blant arbeidsledige oppgir én av fire at de har et behov for tannlegebehandling som de ikke har råd til å få utført. Også mange uføre og studenter sier de ikke har gått til tannlegen fordi de har dårlig råd. Arbeiderpartiet vil ha en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Vi vil skjerme grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse.

Arbeiderpartiet:

  • vil styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse
  • vil utvide den offentlige tannhelsen for unge voksne
  • vil styrke og forenkle ordningene for refusjon gjennom folketrygden til diagnoser som gir dårlig tannhelse, for eksempel de som har overlevd kreft
  • vil bedre ordningene for dem som ikke har råd til nødvendig tannhelsebehandling.


Camilla  og TellefNTF-president Camilla Hansen Steinum fulgte landsmøtet med interesse og er glad for at Arbeiderpartiet satser på oral helse

- Vi er glade for Arbeiderpartiets ambisjon om et bedre tannhelsetilbud til befolkningen, og ønsker nå å møte helsefraksjonen i partiet for å få klarhet i hvordan Arbeiderpartiet ønsker å få til en slik satsing. Det er mye som er uavklart i Arbeiderpartiets forslag. NTF er opptatt av at dagens tannhelsemodell har vært vellykket og at den må utvides og styrkes. Derfor er vi glade for partiets ønske om å styrke og forenkle ordningen for refusjon gjennom folketrygden og bedre ordningene for dem som ikke har råd til nødvendig tannbehandling. Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett også foreslått å styrke støtten til kreftoverleveres orale helse, noe vi støtter helhjertet, sier Steinum.

Klikk her for å lese hele det vedtatte dokumentet

(bilde: President Camilla Hansen Steinum og Tellef Inge Mørland (Ap) fra Stortingets Helse- og Omsorgskomite i en tidligere meningsutveksling)

Publisert: 09.04.2019