Søk

Statsbudsjettet gir tannhelseregningen til pasientene

Regjeringen Solberg la i dag frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. NTF reagerer på at pasientenes trygdestønad svekkes.

- Trygdestønadene svekkes fordi takstene ikke følger forventet pris og kostnadsvekst. Resultatet er at pasientene selv må betale en større del av tannlegeregningen, sier president Camilla Hansen Steinum.

Trygdestønadene svekkes til tross for at regjeringspartiene tvert imot har programfestet å styrke ordningene.

Steinum reagerer: - Disse ordningene skal bistå de pasientene som trenger det mest. Når regjeringen nedprioriterer disse ordningene, rammer dette kun pasienten, fastslår hun.

At takstene ikke følger forventet pris og kostnadsvekst, gir en innsparing for folketrygden på om lag 23,6 millioner kroner.


Kritisk til kuttforslagene

I tillegg foreslår regjeringen flere kutt i stønadsordningen:

  • Takstbeløpene for stønad til kliniske og radiologiske undersøkelser foreslås redusert med i gjennomsnitt 5 pst., tilsvarende om lag 13,1 mill. kroner.
  • Takst 604 f foreslås fjernet. Taksten er en tilleggstakst ved behandlingskontroller ved kjeveortopedisk behandling (tannregulering). Fjerning av taksten vil gi en innsparing på om lag 25 mill. kroner.

- Jeg savner en bedre begrunnelse for disse kuttene, de er rett og slett lite målrettede. Her burde regjeringen gått i dialog med fagmiljøene, sier Steinum.


Styrker TOO-tilbudet, men ikke tilstrekkelig

Regjeringen styrker TOO-tilbudet (tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi) i fylkeskommunene med 10 millioner kroner. Steinum mener det er positivt, men at det på langt nær vil være nok.

- Vi advarte mot at offentlig sektor ikke har kapasitet til å ta i mot disse pasientene da regjeringen flyttet tilbudet. Nå ser vi at det er lange ventelister både for odontofobi-behandling og for oppstart av tannbehandling etter gjennomført odontofobi-behandling. Jeg tviler på at 10 millioner kroner er nok til å få kontroll på den situasjonen, sier Steinum.

Budsjettet er regjeringen Solbergs (Høyre, FrP, Venstre) forslag til statens budsjetterte pengebruk i 2019. Regjeringen vil nå legge budsjettet frem for Stortinget og søke flertall. Om de får det, avhenger av KrFs avgjørelse om regjeringssamarbeid.

NTF vil arbeide for å styrke tannhelsebudsjettet, både ved deltakelse i budsjetthøring og i dialog med Stortinget .

Klikk her for å lese pdf av hele proposisjonen fra Helse- og omsorgsdepartementet

Publisert: 08.10.2018