Søk

Fokus på munnhelse i Sykepleien

Sykepleien har i de siste utgavene hatt flere gode artikler om viktigheten av god oppfølging av munnhelsen, blant annet hos pasienter som har hatt slag, har demens eller har vært gjennom kreftbehandling.

Artiklene etterlyser økt kompetanse om munnhygiene hos sykepleiere og et tettere samarbeid med tannhelsetjenesten.

sykepleien 1Eldre kan dø av dårlig tannhelse
En av artiklene inneholder et intervju med spesialtannlege, Katrine Gahre Fjeld om behovet for å kartlegge tannhelsen til eldre på sykehjem. Om tannhelsen ikke blir godt nok ivaretatt, kan det få store konsekvenser for tyggefunksjon og næringsinntak, og forårsake infeksjoner og sykdomsfremkallende mikroflora, som igjen kan spres til lungene, og i verste fall være dødlig.

Sykepleien har også skrevet om arbeidet som er blitt lagt ned for å bedre tannhelsetilbudet blant demente beboere ved Sagenehjemmet. Artikkelen tar opp utfordringer som munntørrhet og bruk av tvang. (Foto: skjermdump, www.sykepleien.no)

Munnstell til kreftpasienter

Pasienter som har gjennomgått cellegiftbehandling sliter ofte med smertefulle sår i slimhinnene, munntørrhet og kvalme. Utfordringene dette gir for munnhelsen er tema i artikkelen i nr 8/2018, som er skrevet av spesialtannpleier Lise Thorsen. Artikkelen gir en god oversikt over de vanligste akutte og kroniske orale plagene, samt tips til munnpleiemidler og tiltak som kan hjelpe pasientene.

Les mer på sykepleien.no:

Publisert: 23.11.2018