Søk

Film om rotfylling fjernet fra Netflix

​Filmen "Root Cause", distribuert av strømmetjenesten Netflix, har skapt debatt i fagmiljøer over hele verden med sine misvisende påstander om at rotfylling er farlig. Nå har Netflix fjernet filmen fra sitt utvalg.

NTF har fått flere henvendelser om filmen av medlemmer som har fått spørsmål fra bekymrede pasienter etter at de ha sett den såkalte dokumentaren "Root Cause". Årsaken er at filmen hevder at endodontiske behandlinger kan være årsaken til ulike kroniske sykdommer som multippel sklerose, diabetes og brystkreft. Påstandene er ikke vitenskapelig funderte og går på tvers av akseptert forskningsmetodikk, dokumenterbare funn og standpunkter fra etablerte vitenskapelige forskningsmiljøer.

Selv om NTFs spesialistforening, Norsk Endodontiforening (NEF), har besvart spørsmål fra NRK, har det hittil ikke vært noe særlig medieoppslag eller offentlig oppstyr om filmen her i Norge. NTF vurderte det som lite hensiktsmessig å innlede en diskusjon i media om de påstandene som blir fremsatt i drama-dokumentaren, og har ikke ønsket å bidra til mer oppmerksomhet rundt filmen enn nødvendig. NTF har derfor valgt å ikke slå opp saken i våre offentlige kanaler, men har likevel vært i kontakt med spesialistforeningen og våre lokalforeninger om hvordan vi skal foreholde oss til filmen.

I utlandet har det vært vesentlig mer skriverier, og filmen har skapt betydelige utfordringer blant annet for endodontister i USA, og både European Society of Endodontology (ESE) og American Association of Endodontists (AAE) har dementert påstandene som fremmes i filmen. Følgende uttalelse er gitt fra den europeiske endodontiforeningen (ESE):

"The Executive Board decided NOT to respond on the basis that the Society is unable to react to all such adverse publicity. Furthermore, the Society could spend all its time getting into fruitless exchanges with individuals/groups who promote mis-information about Endodontic disease and treatment. The Board also was of the opinion that responding would simply raise the profile of the individuals/organisation. The Board decided we should not be distracted, but rather our energies should be spent reflecting on real evidence and developing helpful position statements."

I en artikkel i The Guardian fra 4. februar oppsummeres motstanden mot filmen
og en oppfølgende artikkel i The Guardian fra 28. februar opplyser om at Netflix har fjernet filmen

Netflix har nå fjernet filmen fra sitt utvalg. Om det er de massive protester fra odontologiske fagmiljøer verden over som er årsaken til at den er fjernet, er uvisst.

Publisert: 01.03.2019