Søk
Hjem     Organisasjonen  

Kjønnsstatistikken i NTF pr 8. mars 2019

I 2015 var det for første gang i historien flere kvinner enn menn blant de yrkesaktive medlemmene i Tannlegeforeningen. Siden det har prosentandelen av kvinner steget, og i 2019 er 57% prosent av de yrkesaktive medlemmene kvinner.

Når man ser på kjønnsstatistikken på tannlegestudiet er det ingen overraskelse at andelen kvinner øker blant de yrkesaktive. Rundt 70% av de som fikk tilbud om plass på odontologistudier i 2018 var kvinner i følge samordnet opptak.

Her er dagens status: (tall fra 2017 i parantes)

Totalt: 57% kvinner (53%)

Offentlig: 75% kvinner (71%)

Privat: 49% kvinner (46%)

43223488_1166285720204126_8597976703513395200_oNTFs kvinnelige medlemmer representert ved tre av foreningens tillitsvalgte:
Ellen Holmemo, Mette Johansen og Hege Myklebust

Publisert: 08.03.2019