Søk

Årlig samling for dobbeltkompetansekandidatene

Fra torsdag 18. til fredag 19. oktober arrangerer den nasjonale koordineringskomiteen for dobbeltkompetanse i odontologi sin årlige samling ved Thon Hotel Linne i Oslo. Samtlige 28 kandidater under utdanning deltar.

NTF er representert i komiteen ved fagsjef Øyvind Asmyhr. Etikk er et viktig tema på årets samling. Asmyhr er ansvarlig for utarbeidelsen av denne sekvensen og vil lede den i samarbeid med Tiril Willumsen, professor ved UiO, og Bjørn Hoffmann, professor for medisinsk etikk ved NTNU Gjøvik og professor II ved UiO.

Ordningen ble startet i 2010 og totalt er 37 kandidater tatt opp i programmet, hvor 9 av disse er ferdige. I statsbudsjettet for 2019 er det foreslått en evaluering av ordningen, og det er ikke utlyst noen stipendiatstillinger i 2019 i påvente av denne evalueringen.

Fylkestannlege i Rogaland Helene Haver er utnevnt av Helsedirektoratet til å lede gruppen.

Publisert: 16.10.2018