Søk

​Arbeidskurs: Den enkle kronen - kanskje ikke så enkel som du skulle ønske?

Ferdighetstrening i preparering, avtrykkstagning og sementering. Kurset holdes på Ferdighetssenteret ved UiO der det nyeste undervisningstekniske utstyret er tilgjengelig for kursdeltagerne.

"Den enkle kronen - kanskje ikke så enkel som du kunne ønske?"

Tid: 20. og 21. juni. Kl 09.00 til 16.00 begge dager
Sted: Ferdighetssenteret, Det odontologiske fakultet, Sognsvannsveien 20
Deltakerbegrensning: 30
Kursavgift: Kr 10.000 for NTFs medlemmer, kr 14.000 for ikke-medlemmer

Påmelding gjennom NTFs kurspåmeldingssystem

Påmeldingsfrist: 1. mai
NTF forbeholder seg retten til å avlyse kurset dersom det ikke melder seg tilstrekkelig antall deltakere.

Alle kursgiverne er spesialister i oral protetikk tilknyttet Avdeling for protetikk og bittfunksjon ved Det odontologiske fakultet, UiO. Bli med på kurs og lær av spesialistenes kliniske erfaringer.

Kurset er tilrettelagt for deg som ønsker å friske opp gammel samt bli oppdatert med ny kunnskap og ferdighet i moderne fremstilling av protetiske restaureringer på enkelttenner. Etter gjennomført kurs vil kursdeltakerne være teoretisk og praktisk oppdatert på ulike restaureringsmetoder. Kurset kombinerer presentasjon av kliniske kasus, vitenskapelig litteratur og praktisk arbeid, med særlig vekt på det siste.

Kurset teller 12 timer i NTFs etterutdanninssystem


Kursplan:
Kursdeltagerne vil instrueres i bruken av de nyeste materialer og metoder for kronerestaurering. Nyere restaureringsfilosofi går i retning av å spare så mye frisk tannsubstans som mulig. Kurset vil omhandle framstillingsteknikk både for konvensjonelt og adhesivt sementerte restaureringer.

Publisert: 03.04.2018