Søk

Tannlegeforeningen er med i Gjør kloke valg-kampanjen

"Gjør kloke valg" er en kampanje mot overdiagnostikk og overbehandling. NTF har utviklet seks råd til tannleger i klinisk praksis med anbefalinger, undersøkelser og behandlinger som kan være unødvendige og i verste fall skadelige.

Brosjyre NTF Kloke valg_20.11_Page_1Kampanjen er basert på den internasjonale “Chosing wisely" kampanjen, og det var Legeforeningen som tok initiativ til en norsk versjon av kampanjen. Legeforeningen lanserte sin kampanje i september, og inviterte med seg en rekke andre helseprofesjoner.

Kampanjen har to hovedmålgrupper - behandlere og pasienter, og skal oppfordre til samtale for å sammen finne helsetjenester som det er god evidens for, ikke påfører skade og virkelig er nødvendig.

Tannlegeforeningen har i samarbeid med spesialistforeningene utarbeidet en liste med anbefalinger til tannleger i klinisk praksis. Listen inneholder seks ulike undersøkelser og behandlinger innenfor odontologi som vi mener er unyttige eller unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. Hvert råd har en kort beskrivelse og referanser til faglige studier som støtter rådene.

Rådene og alt informasjonsmateriell om kampanjen er publisert på www.tannlegeforeningen.no/klokevalg

Pasientkommunikasjon

Kommunikasjon med pasienter består av en oppfordring om å stille fire spørsmål om utredning og behandling:
1. Trenger jeg denne undersøkelsen / behandlingen?
2. Hva er risiko og bivirkninger?
3. Finnes det alternativer?
4. Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

NTF har også utviklet en plakat med pasientinformasjon om kampanjen som kan printes ut og henges på venterommet.


Hvorfor har Tannlegeforeningen valgt å henge seg på denne kampanjen?

Camilla_crop- NTF ønsker å slutte seg til kampanjen for å ansvarliggjøre våre medlemmer og bidra til en holdningsendring rundt antatt unødvendige undersøkelser og behandlinger. Våre medlemmer er flinke til å ta ansvar for egen praksis, og det føltes viktig og natulig å støtte en slik kampanje med fokus på pasientsikkerhet. Målet er økt samspill mellom behandler og pasient, og enda høyere kvalitet i tannhelsetjenesten. - Camilla Hansen Steinum, president NTFHva betyr det for “Gjør kloke valg" at tannlegene slutter seg til kampanjen?

MaritHøydeBlid- Det er en gledelig nyhet at NTF blir med i Gjør kloke valg-kampanjen. Ett av grunnprinsippene for kampanjen både nasjonalt og internasjonalt, er tverrfaglig samarbeid – inkludert samarbeid på tvers av profesjonene. Kampanjens budskap forsterkes av at flere profesjonsgrupper stiller seg bak. Vi gleder oss til å samarbeide med Tannlegeforeningen om å redusere overdiagnostikk og overbehandling for å oppnå tryggere og bedre helsetjenester. Legeforeningen ønsker tannlegene velkommen med i kampanjen! - Marit Hermansen, president Legeforeningen (foto: Legeforeningen)


Hege 5054 3- Dette er en milepæl! Tannlegeforeningen er den første profesjonsorganisasjonen utenom Legeforeningen som aktivt melder seg på kampanjen og som slutter seg til budskapet om at mer diagnostikk og behandling ikke alltid er bedre. Tannlegene kommer med spennende anbefalinger over tester, prosedyrer og behandling vi bør vurdere å gjøre mindre av. Jo flere profesjoner som jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling, desto tydeligere blir budskapet. Vi har et felles mål: Tryggere helsetjenester. Vi ønsker dere velkommen inn i Gjør kloke valg-kampanjen! - Hege Ihle-Hansen, talsperson Gjør kloke valg-kampanjen (foto: Arnljot Tveit)


Følgende foreninger og organisasjoner støtter kampanjen (per november 2018):
• Den norske legeforening
• Den norske tannlegeforening
• Norsk pasientforening
• Norsk kiropraktorforening
• Norsk fysioterapeutforbund
• Norsk optikerforbund

Mer informasjon om kampanjen finner du på www.klokevalg.org og www.tannlegeforeningen.no/klokevalg

Publisert: 06.12.2018