Søk

Kurs og møter

NTF offentlig sektor gjennomfører årlig en rekke kurs og møter for tillitsvalgte i offentlig sektor.

Interne konferanser;

  1. Tariffkonferanse
  2. Lønnspolitisk forum

Egne kurs;

  1. Grunnkurs KS
  2. Grunnkurs Oslo kommune
  3. Kurs statssektor
  4. Videregående kurs KS
  5. Videregående kurs Oslo

Påmelding til kurs/seminarer/møter
Påmelding til kurs/seminar/møter gjøres via NTFs kurskalender.

Bekreftelse av plass
Etter påmelding vil du få en e-post med bekreftelse på at du er registrert på kurset. Dette er en melding om at påmeldingen er mottatt, ikke en bekreftelse på at plassen er sikret (dersom andre opplysninger ikke foreligger). Gjelder påmeldingen januarkurs vil du få en endelig bekreftelse og faktura tilsendt etter  påmeldingsfristen er utløpt.

Endring av påmelding
Hvis du ønsker å gjøre forandringer i forhold til den påmeldingen du opprinnelig gjorde, må kursarrangør kontaktes.