Søk

Forsikring

Ansvar
Tannleger som driver privat tannlegevirksomhet har plikt til å være innmeldt i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) som sikkerhet for det økonomiske ansvar som kan oppstå overfor pasienter i forbindelse med yrkesutøvelsen. En tannlege som driver privat praksis i tillegg til sitt arbeid som offentlig ansatt, er derfor også forpliktet til å melde seg til NPE. Les mer på www.npe.no

Lov om helsepersonell fastslår at alle offentlig ansatte tannleger er dekket gjennom arbeidsgiver for sitt eventuelle erstatningsansvar.

Bank og forsikring
NTF har sammen med andre Akademikerforeninger inngått en avtale med Storebrand om tilbud på ulike produkter innen bank- og forsikringstjenester.

Les mer om Akademikeravtalen med Storebrand under Medlemsfordeler