Søk

Gjør kloke valg kampanjen

Gjør kloke valg kampanjen oppfordrer til samtale mellom behandler og pasient om problemene knyttet til overdiagnostikk og overbehandling. For mange undersøkelser og behandlinger er ikke bare unødvendige. De kan i verste fall være skadelige.

klokevalg_logoKampanjen har to hovedmålgrupper - behandlere og pasienter - som sammen gjør kloke valg. Kampanjen skal oppfordre til samtale om å finne helsetjenester som

 • det er god evidens for
 • ikke påfører skade
 • virkelig er nødvendig

For tannleger

NTF er i gang med å utarbeide en liste over anbefalinger til tannleger om noen tilstander og plager som ikke alltid trenger tester, prosedyrer eller behandling.

Anbefalingene og annet kampanjemateriell vil publiseres på denne siden så snart det er klart.

For pasienter

Pasienter oppfordres til å stille fire spørsmål om utredning og behandling:

 • Trenger jeg denne testen / prosedyren / behandlingen?
 • Hva er risiko og bivirkninger?
 • Finnes det alternativer?
 • Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?


Kampanje på tvers av helseprofesjoner

Den norske legeforening har tatt initiativet til denne norske versjonen av den internasjonale "Chosing wisely" kampanjen.

For mer informasjon om kampanjen sentralt, se www.klokevalg.org

Med seg har Legeforeningen invitert en rekke andre helseprofesjoner til å identifisere kunnskapsbaserte anbefalinger om tester, prosedyrer og behandlinger innenfor sitt fagfelt, som de mener er unyttige eller unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten.

Følgende foreninger og organisasjoner er så langt med på kampanjen (per november 2018):

 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk kiropraktorforening
 • Norsk fysioterapeutforbund
 • Norsk optikerforbund