Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 10

Modul 10

Modul 10 - Periodontale sykdommer

Diagnoser, Behandling og HELFO-regler

Fagansvarlige / foredragsholdere:

Kristin M. Kolltveit, tannlege, spesialist i periodonti, Dr. odont, privatpraksis
Kari-Mette Andersen, tannlege, spesialist i periodonti, stipendiat i mikrobiologi, UiO/UiT, privatpraksis

Modul 10 ble arrangert første gang i Buskerud høsten 2017

Kursinnhold
Selv om tannhelsen i Norge blir stadig bedre, er det fremdeles et stort behov for periodontal behandling, spesielt i den voksne befolkningen. Denne TSE-modulen gir deltakerne anledning til å oppdatere sin kunnskap om utvikling av periodontitt, mikrobiologi og anamnese. Alle emner blir eksemplifisert med kliniske kasus. Videre gjennomgås hvordan man stiller en diagnose og legger en behandlingsplan, samt hvordan man gjennomfører en systematisk behandling. Vedlikehold av behandlingsresultat og protetisk rehabilitering blir også belyst sammen med relevant regelverk for HELFO-refusjon.

Kurset vil blant annet inneholde følgende temaer:

 • Forekomst
 • Mikrobiologi / Bruk av antibiotika
 • Årsaker til, og utvikling av periodontitt
 • Allmennhelse som risiko for periodontitt
 • Periodontitt som risiko for allmennhelse
 • Diagnostikk: klinisk, røntgenologisk, mikrobiologisk
 • Hvem er risikopasienter?
 • Behandlingsplan
 • Behandling av marginal periodontitt
 • Vedlikeholdsbehandling
 • Protetisk rehabilitering
 • Oppfølging av implantater og forebygging av periimplantitt
 • Akutte tilstander i gingiva/periodontale vev
 • Mucogingival behandling
 • Muligheter og begrensninger i benregenerasonsbehandling
 • HELFO-regelverk av betydning for de ulike behandlinger

Det blir lagt ut støtteark til forelesningene på nett. Mellom samlingene blir det lagt ut relevant litteratur og multiple-choice test for egensjekk av kunnskap. Kliniske kasus vil bli drøftet i grupper. Trinn-for-trinn forklaring av kliniske prosedyrer i egne nettforelesninger.

Målgruppe
Tannleger

Pris - kursavgift
Kr 11 500
Ikke-medlemmer av NTF betaler kr 16 000, dersom det er plass på kurset.
Merk: avgift for lunsj kommer i tillegg

Våren 2019 arrangeres Modul 10 i Nordmøre og Romsdal

Første samling: torsdag 7. og fredag 8. februar 2019, Kristiansund, Thon hotell
Andre samling: torsdag 21. og fredag 22. mars 2019, Molde, Molde Fjordstuer

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på begge samlinger og aktiv deltagelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem. Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.

Meld deg på via NTFs kurspåmelding!


Innlogging faglærer