Søk

Actecan - rabatt på pensjonsrådgivning

Den norske tannlegeforening har inngått en avtale med konsulentselskapet Actecan om rabattert pris på individuell pensjonsveiledning og pensjonsfaglig bistand for alle sine medlemmer.

Medlemstilbudet og fakturering

Avtalen gir en rabattert pris på kr 2000,- per time for inntil to timer. Det enkelte medlemmet blir fakturert av NTF for disse timene direkte.

Dersom man ønsker veiledning utover 2 timer må dette avtales særskilt mellom medlemmet og Actecan. Actecan vil i så fall fakturere medlemmet direkte etter egen avtale.

Pensjonsveiledningen omfatter blant annet:

•    en gjennomgang av hvilke pensjonsutbetalinger medlemmet kan forvente å få i alders- og uførepensjon fra folketrygd, tjenestepensjonsordninger og ev. AFP og privat pensjonsordning og hvilke pensjonsrettigheter de har i dag
•    besvarelse av konkrete spørsmål medlemmet har knyttet til sine egne pensjonsforhold, herunder for eksempel å hjelpe medlemmet med å forstå konsekvensene for pensjon ved å bytte jobb

Actecan tilbyr ikke finansiell rådgivning, det vil si at det ikke vil bli gitt konkrete råd eller anbefalinger om hvor pensjonsmidler bør plasseres for å få maksimalt utbytte. Actecan vil imidlertid kunne forklare medlemmene hva en «risikoprofil» er i pensjonssammenheng, og hvordan ulike profiler kan gi ulik pensjon og risiko.

Hvordan bestiller man tjenesten?

For å sikre at de som ønsker rabatt på pensjonsveiledning hos Actecan er medlem av Tannlegeforeningen, sender du en epost til jus@tannlegeforeningen.no hvis du ønsker å benytte deg av tilbudet. Tannlegeforeningen videreformidler deretter din kontaktinformasjon til Actecan som tar direkte kontakt med deg for å avtale tid for veiledningen.


Om Actecan

Actecan er et konsulentselskap som tilbyr utredninger, analyser og strategisk rådgivning innen forsikring og pensjon. For mer informasjon se www.actecan.no