Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 9

Modul 9

Modul 9 - Endodonti

Fagansvarlige / foredragsholdere:

Universitetslektor Unni Endal, spesialist i endodonti, UiO
Professor Markus Haapasalo, UBC, Vancouver

Modul 9 ble arrangert første gang i Nord-Trøndelag våren 2016

Endodonti har nå fått en EGEN modul og har ekspandert til det dobbelte fra det som ble tilbudt på den "gamle" Modul 2. Nå har du bokstavelig talt muligheten til å dukke ned i røttene og suge til deg kunnskap sammen med kolleger på to samlinger a to dager. Her vil du få delta i en inspirerende reise i endodontiens verden gjennom:

 • Forelesninger krydret med interaktiv deltagelse
 • Materiale til understøttelse for forelesningene på nett
 • Multiple choice spørsmål i etterkant av samlingene (egensjekk av kunnskap)
 • PBL (problembasert læring) i grupper, store og små, hjemme og/eller på samlinger
 • Kasuistikker og behandlingsplanlegging
 • Kliniske "how-to" videoer
 • Diskusjoner i plenum
 • Tips og gode råd til hvert tema i forelesningsrekken

Noe av det mest interessante med vår nye Modul 9 er HANDS-ON kurs som vi tilbyr på begge samlingene! Dette har vært etterspurt i den forrige Modul 2 hvor vi ikke fant tid til å legge inn dette:

1. samling
Manuell- og maskinell instrumentering i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner

2. samling
Fylling av kanaler med kald lateralkondensering og varm teknikk i plastblokker/tenner og egne medbrakte ekstraherte tenner

Endodontisk kirurgi er også implementert i vår nye Modul 9. Her vil det tas opp:

 • instrumenter
 • materialer
 • teknikker
 • behandlingsplanlegging og gjennomføring av denne
 • prognosevurdering
 • anbefalinger for henvisning

Faget endonti fortsetter å forandre seg og å utvikle seg raskt. Derfor er det viktig at vi alle følger med. Vi gleder oss til å se deg på kurs i endodonti, Modul 9!

Målgruppe
Tannleger

Pris - kursavgift
Kr 11 500
Ikke-medlemmer av NTF betaler kr 16 000, dersom det er plass på kurset.
Merk: avgift for lunsj kommer i tillegg

Våren 2019 arrangeres Modul 9 i Oppland.

Kurssted:
Quality hotell Strand, Gjøvik

Første samling: tirsdag 8. og onsdag 9. januar 2019
Andre samling: tirsdag 5. og onsdag 6. mars 2019

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på samlinger og aktiv deltagelse i gruppearbeid. Gruppene følges opp av de fagansvarlige i hele kursperioden, dessuten av lokal kursleder og NTFs sekretariat.

Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem. Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.

Meld deg på via NTFs kurspåmelding!


Innlogging faglærer