Søk

Student på NTFs landsmøte

Landsmøtet inneholder gode muligheter for å knytte kontakter og bli bedre kjent med NTF for studenter. På programmet står det et eget lunsjforedrag for studenter, samt den tradisjonelle posterpresentasjonen og utdeling av NTFs studentforskerpris.

Deltakelse på NTFs landsmøte er gratis for studentmedlemmer, og gir mulighet for deltakelse på alle foredrag alle dager.

NTFs studentforskerpris

NTFs studentforskerpris er opprettet for å stimulere til økt forskningsaktivitet allerede i studietiden. Hvert år nominerer lærerstedene to masteroppgaver/studentprosjekt som presenteres på NTFs Landsmøte. Presentasjonene blir vurdert av en jury som blant annet vil vektlegge kreativitet, selvstendighet, faglighet og presentasjonsevne. Beste presentasjon honoreres med kr 15 000 og NTFs diplom, og vil presenteres i NTF Tidende.

Klikk her for å se listen over kandidatene til NTFs studentforskerpris 2017

studentforskerprisen 2016
Bilde: Vinnere av NTFs studentforskerpris 2016
Marte Kløv og Petter Gjessing Johnsen, UiO


Lunsjforedrag for studenter og årskandidater

Estetikk i allmenn praksis

Foredragsholder: Arne Lund Tannlege, Bergen

Estetisk behandling omfatter de fleste områder i en allmenn praksis. Vi kan i dag fremstille naturtro restaureringer både direkte og indirekte. Det har i flere år vært økende fokus på estetikk, både for tannleger i form av kurs og litteratur og ikke minst overfor pasienter i form av markedsføring av bleking, fasetter etc.
Foredraget vil også omhandle valg av restaureringer, teknikker for forbedret estetikk, behandlingsplanlegging, estetiske mid-lertidige løsninger og dokumentasjon/klinisk fotografering. Kliniske eksempler fra en travel allmenn praksis.

Tid: Fredag 3. november kl. 1315-1415

Påmelding: Huk av for at du ønsker å delta på studentforedraget i påmeldingen til landsmøtet
www.NTFsLandsmote.no (åpner 17. august)

Ikke medlem enda?

Vi minner om at vårt studentmedlemskap også er gratis!
Bli medlem i dag!