Søk

Tannbehandling i utlandet

Den frie konkurransen i tannlegemarkedet innebærer at norske pasienter i alminnelighet selv kan velge hvilken tannlege de ønsker gå til. Pliktige medlemmer av folketrygden kan dessuten under visse forutsetninger kreve trygdestønad for tannbehandling utført i annet EØS-land, etter samme regelverk som for tilsvarende tannbehandling utført i Norge. Dette har medført at et økende antall pasienter får utført planlagt tannbehandling i utlandet, spesielt innenfor EØS-området.

Den norske tannlegeforening (NTF) har ikke grunnlag for å kunne uttale seg om innholdet i tannlegeutdanningen i andre land. Spesielt ser NTF ingen grunn til å betvile den faglige kompetansen til tannleger i andre EØS-land. NTF ønsker derfor verken å advare mot eller å anbefale pasienter å søke tannbehandling i disse landene. Last ned "Den norske tannlegeforenings synspunkt på tannbehandling i utlandet" (pdf)

Imidlertid vil NTF påpeke at språkvanskeligheter og tidspress, behandlingsfilosofi og -etikk, forbrukerrettigheter og klageordninger, muligheter for oppfølgende behandling og håndtering av komplikasjoner er viktige forhold som den enkelte pasient må vurdere nøye før hun eller han velger å få sin tannbehandling utført utenfor Norge. Last ned "Informasjon til pasienter som mottar tannbehandling i utlandet" (pdf)

Det er også en del faktorer tannleger skal være oppmerksomme på med pasienter som har mottatt eller skal motta tannbehandling i utlandet. Last ned "NTFs anbefalinger for tannleger med pasienter som har mottatt eller skal motta tannbehandling i utlandet" (pdf)