Søk

Formålsparagraf for NTFs Tidende

Fastsatt av NTFs hovedstyre og forelagt NTFs representantskap 2013; ref. NTFs vedtekter § 21 Tidsskriftet.


Den norske tannlegeforeningens Tidende (heretter Tidende) er heleid av Den norske tannlegeforening (heretter NTF), og er et redaksjonelt uavhengig organ som styres etter Redaktørplakat, pressens Tekstreklameplakat og Vær Varsom plakat, samt Lov om redaksjonell fridom i media. Med Tidende menes den trykte utgaven og nettstedet www.tannlegetidende.no

Tidsskriftets mandat

  • Tidende er et vitenskapelig tidsskrift og medlemsblad for NTF.
  • Tidende har som formål å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger.Tidende har som formål å stimulere til forskning og fagutvikling.
  • Tidende har som formål å bringe aktuelt stoff og nyheter fra tannhelsefeltet og tilliggende områder.
  • Tidende skal bidra til holdningsdanning og være opptatt av etikk.

Bladets målgruppe
Bladet distribueres til alle medlemmer av NTF, og henvender seg også til alle som søker kunnskap om tannhelsefeltet.

Utgivers redaksjonelle mål
Tidende er et vitenskapelig tidsskrift.
Tidsskriftets innhold skal reflektere NTFs formålsparagraf og støtte opp under medlemmenes interesser og de tillitsvalgtes arbeid.

Utgivers kommersielle mål
Tidsskriftet skal drives etter sunne forretningsmessige prinsipper.

Ansvarlig redaktørs stilling
Ansvarlig redaktør står fritt til, innenfor tidsskriftets mandat, å formidle redaksjonelt stoff i henhold til sin egen overbevisning. Ansvarlig redaktør står ansvarlig for alt innhold i bladet. Bladet er redigert i henhold til Redaktørplakat og utgivers grunnsyn.