Søk

Offentlig tjenestepensjon

Stats- og kommuneansatte tannleger er gjennom arbeidsforholdet omfattet av offentlige tjenestepensjonsordninger. Under finner du en artikkel om offentlig tjenestepensjon som beskriver ordningen og gir svar på de vanligste problemstillingene om beregning, opptjeningstid og muligheten for å kombinere alderspensjon med inntektsgivende arbeid.

Relevante artikler fra Tidende:

Offentlig tjenestepensjon 2013; 123: 290-2

Forslag om ny offentlig tjenestepensjon - særaldersgrenser en utfordring 2016; 116: 320—2

Nye uførepensjonsordninger 2016; 116: 155—6