Søk

Kompetansekurs i implantatprotetikk

Kurset er utarbeidet av NTF på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Sosial- og helsedirektoratet har godkjent det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kursgivere

 • Sykehustannlege Kjell Størksen, Haukeland universitetssykehus
 • Førsteamanuensis, oralkirurg Sigbjørn Løes, Haukeland universitetssykehus og Universitetet i Bergen
 • Førsteamanuensis, oral protetiker Harald Gjengedal, Universitetet i Bergen
 • Forelesere fra fagmiljøene i Bergen og Oslo
 • Representanter for HELFO og leverandører

Målgruppe
Allmennpraktiserende tannleger

Kursplan
Fire samlinger á to dager (fredag og lørdag) over fire måneder

 • Forelesninger i protetikk, kirurgi, periodonti og kjeveortopedi
 • Demonstrasjon av kirurgikasus
 • Kasuspresentasjoner
 • Nettbaserte gruppeoppgaver
 • Eget pasientkasus
 • Avsluttende eksamen

Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger, alle dager, og aktiv deltagelse i gruppearbeid.

Deltakerne må ha klarert et pasientkasus for implantatbehandling på forhånd. Pasienten skal ferdigstilles før kurset godkjennes.

Kurssted
Haukeland Universitetssykehus, Kurssenteret Bikuben, Bergen

Tidspunkter for våren 2019

 • 18. - 19. januar 2019
 • 8. - 9. februar 2019
 • 22. - 23. mars 2019
 • 26. - 27. april 2019

Kursavgift
Kr 32 500

Maks antall deltagere
30 personer

Kurset teller
Kurset teller 80 timer i NTFs etterutdanningssystem

Søknadsfrist
2. november 2018

Påmelding
Søknadsskjema implantatprotetikk - se under "Dokumenter" til høyre på siden

Skjemaet sendes på e-post: akes@tannlegeforeningen.no

Krav til deltagelse
Forutsetningen for godkjent kurs er tilstedeværelse på alle samlinger, alle dager, og aktiv deltagelse i gruppearbeidet.
I løpet av kursperioden skal deltagerne ferdigstille en pasient. Det er derfor også en forutsetning at en har klarert et pasientkasus i forkant. Det er ingen krav til kompleksitet. Protetikkbehandlingen skal ikke være utført på forhånd.

Ved stor søkning vil følgende opptakskriterier bli fulgt:

 • arbeidssted i geografisk område med få operatører
 • allmennpraktiker foran spesialist
 • allmennpraksis i 6 år eller mer blir tillagt vekt

Mer informasjon
Kontakt Øyvind Asmyhr på e-post: oa@tannlegeforeningen.no