Søk

NTFs ledermøte

NTFs ledermøte avholdes om høsten hvert annet år, de årene det ikke er representantskapsmøte. Til møtet inviteres:

  • Lederne i NTFs lokal- og spesialistforeninger.
  • Leder av NTF-Student.
  • Representantskapets ordfører. 
  • Lederne av NTFs råd for tannlegeetikk, fagnemnd og valgkomité.
  • Hovedstyret. 
  • Sekretariatet.

Ledermøtet har ingen formell plass i NTFs struktur og er ikke forankret i vedtektene. Møtet anses som et viktig forum for kommunikasjon mellom de lokale og sentrale foreningsleddene.