Søk

Lite ambisiøs folkehelsemelding

Regjeringen ved eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen la fredag 5.april frem sin stortingsmelding om folkehelse. NTF savner fokus på den orale helsens betydning for folkehelsen, og mener tobakksstrategien i meldingen er tafatt.

- Oral helse har fått veldig liten plass i denne meldingen, til tross for hvor viktig god oral helse er for folkehelsen, og for god psykisk og fysisk helse. God oral helse er også svært viktig for å opprettholde et sunt og riktig kosthold, spesielt for den eldre befolkningen. Vi syns også at den nasjonale tobakksstrategien som legges frem i meldingen er lite ambisiøs og urovekkende vag, sier president i Den norske tannlegeforening, Camilla Hansen Steinum.

Tobakksstrategien gjelder fra 2019-2021 og har følgende mål:

  • Prosentdelen daglegrøykjarar blant innbyggjarane er under 10 prosent (12 prosent i 2018).
  • Bruken av snus blant unge skal ikkje auke (19 prosent dagleg og 6 prosent av og til i 2018).
  • Kunnskapen om bruk av tobakk blant gravide har auka.

- Jeg syns et mål om at to prosent færre skal røyke om to år vitner om små ambisjoner for folkehelsen. Det samme gjelder at bruken av snus ikke skal øke. Her burde regjeringen åpenbart hatt en ambisjon om en reduksjon. Vi vet både røyk og snus er helseskadelig, og dersom regjeringen ønsker å oppnå sitt overordnede mål om en tobakksfri ungdomsgenerasjon bør de kortsiktige målene være mer ambisiøse enn dette, sier Steinum.

Regjeringen har nå lagt frem meldingen for Stortinget hvor den skal behandles.

- Vi kommer til å delta i høringen på denne meldingen, hvor vi skal gi uttrykk for våre standpunkt til Helse- og omsorgskomiteen, avslutter Steinum.

Les Pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet

Les Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga - Gode liv i et trygt samfunn

Publisert: 10.04.2019