Søk

Kvalitetshåndbok - logg inn

Kvalitetshåndboka er under oppdatering. Ny versjon publiseres høsten 2017.

Kvalitetshåndboka er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer.

Gjennom lov, forskrift og annet regelverk stilles det en rekke formelle krav til virksomheter i helsetjenesten, herunder tannlegetjenester, enten disse foregår i privat eller offentlig regi.

NTFs kvalitetshåndbok er et hjelpemiddel til å etablere systemer og rutiner som skal sikre ønsket kvalitet i den enkelte tannlegevirksomhet. Boken representerer ikke et ferdig produkt, men er ment å gi relevant informasjon om forhold av betydning for kvalitetsutvikling innenfor de forskjellige områder av virksomheten.