Søk

NTF på høring om folkehelsemeldingen

Folkehelsemeldingen "Gode liv i eit trygt samfunn" ble lagt frem i april, og 9. mai var NTF på Stortinget for å spille inn våre synspunkter - blant annet at den orale helsens betydning er utelatt, og at tobakksstrategien i meldingen er lite ambisiøs.

høring folkehelsemeldingenPresidenten påpekte i høringen at det er svært beklagelig at oral helse ikke inkluderes som en del av helsebegrepet i meldingen. Gjennomgående legges det heller ikke opp til at tannhelsepersonellets kompetanse og ressurser innen helsefremmende og forebyggende arbeid skal utnyttes på noen god måte, noe NTF mener er stikk i strid med intensjonen i meldingen.

Presidenten la også frem noen konkrete innspill, blant annet om å inkludere oral helse i de forebyggende hjemmebesøkene hos eldre, og at oral helse bør også integreres i det planlagte pakkeforløpet for kreft. NTF savner også tiltak for å nå grupper av befolkningen som unngår å gå til tannlegen grunnet øknomiske årsaker. Til slutt påpekte presidenten behovet for en langt mer ambisiøs tobakksstrategi. Sett i lys av den enorme økningen av barn og unge som snuser sammen med snusens skadepotensial, mener vi at en målsetning om at snusbruken blant unge ikke skal øke, er alt for dårlig.

Klikk her for å se opptak av høringen i Stortingets videoarkiv

Les også:

Publisert: 09.05.2019