Søk

NTF i dialog med Forbrukerrådet om hvakostertannlegen.no

Den norske tannlegeforening (NTF) er igjen i dialog med Forbrukerrådet om markedsportalen hvakostertannlegen.no. Forbrukerrådet har varslet at de er i gang med å sende ut informasjon om oppdatering av prisportalen, og vi minner om at tannhelsepersonell har en lovpålagt plikt til å holde sine priser oppdatert.

Forbrukerrådet og NTF har felles interesse av at markedsportalen hvakostertannlegen.no har høy legitimitet både hos pasientene og tannlegene. I lang tid har vi dessverre hatt lite dialog med Forbrukerrådet. De har nå fått ny direktør, Inger Lise Blyverket, og de har ansatt en ny medarbeider som skal ha ansvar for portalen. Vi har allerede hatt et konstruktivt møte med henne og etter påske skal vi ha et dialogmøte med direktøren. Forbrukerrådet jobber nå med forbedringer av portalen, og i prosessen får de nå innspill fra Den norske tannlegeforening.

- Det er viktig at våre faglige råd lyttes til når Forbrukerrådet nå er i ferd med å oppdatere portalen. Derfor er det veldig positivt at vi har en god dialog om veien videre, sier president i NTF, Camilla Hansen Steinum

Steinum minner om at alle tannleger er lovpålagt å oppdatere sine priser i portalen:

- Alle tannleger har en plikt til å oppdatere prisene sine i portalen. Det er viktig at vi som en yrkesgruppe med frie priser og fri konkurranse, både er åpne om kostnadsnivå og prissetting av våre tjenester. Det skal være enkelt for pasientene å forstå hva de skal betale og å sammenligne priser i markedet, avslutter Steinum.

Les mer om hvakostertannlegen i "Presidenten har ordet" i Tidende 9/2018

Publisert: 11.04.2019