Søk

Gjennomgang av endringer i det gule heftet for 2019

NTF har gjennomgått endringene i det gule heftet for 2019.

Regelverk og takster vedrørende stønad til dekning av utgifter til tannbehandling for 2019 (også kalt Rundskriv I-3/2018 eller "Gult hefte") er publisert på regjeringen.no.

Endringer i regelverk og takster
I innledende del av rundskrivet beskrives endringene i regelverket og justering av takster. Det er gjort enkelte presiseringer i selve regelverket, spesielt i punkt 4 "Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander", hvor opplistingen av medisinske tilstander/behandlinger er fjernet. Det er også gjort presiseringer i krav til innholdet i henvisninger til kjeveortoped fra tannlege og tannpleier.

Det er i tillegg foretatt justeringer av enkelte takster. Noen takster er redusert, og noen takster er fjernet. Det siste gjelder takst 604f og takst 808. Takst 101 er utvidet til også å gjelde punkt 10 Hyposalivasjon. Bruk av takst 501 ved tidsbruk under 30 minutter er fjernet. De øvrige takstene er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent.

De konkrete endringene er:

Endringer i regelverket:
* Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 4: Kravet til skriftlig erklæring fra lege/sykehusavdeling er presisert. Opplistingen av medisinske tilstander og behandlinger er strøket.
* Vilkårene for stønad etter forskriften § 1 pkt. 8: Bestemmelser angående krav til innhold i henvisninger fra tannpleier/tannlege til kjeveortoped er presisert. Dette angår særskilt henvisninger fra tannpleiere og tannleger ansatt i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten.

Justeringer av takster mv.:
* Takstene 1, 2, 3, 804 og 809 er nedjustert som følge av Stortingets budsjettvedtak.
* Bruk av takst 101 er utvidet til også å gjelde tilstander under pkt. 10 Hyposalivasjon. Ved disse tilstander ytes stønad etter refusjonstakst.
* Bruk av takst 501 ved tidsbruk under 30 minutter er fjernet. Det er gjort presiseringer i reglene om begrensningen med bruk av takst 501 inntil 14 ganger per pasient per år.
* Takst 604 f er fjernet, jf. Stortingets budsjettvedtak.
* Vilkårene for bruk av takst 703 i forbindelse med kjeveortopedisk behandling er presisert.
* Vilkårene for bruk av takst 806 i forbindelse med kjeveortopedisk behandling er presisert.
* Takst 808 er opphevet ettersom den ikke anvendes.

De øvrige takster er i hovedsak prisjustert med om lag 1,7 prosent i henhold til Stortingets budsjettvedtak.

Klikk her for å laste ned pdf av heftet

Heftet finner du også under "Dokumenter" under Profesjon og fag/Trygd og tannbehandling

NB: Fra 2017 utgis Gult hefte ikke lenger i papirversjon - kun som elektronisk versjon.

Eventuelle spørsmål om forståelse av regelverket og av takstsystemet kan rettes til Helsedirektoratet, avdeling helserefusjoner, eller til Helfo veiledning for helseaktører, telefon 815 70 070.

Privatpersoner kan få veiledning på helsenorge.no eller ved å ringe Veiledning helsenorge.no på telefon 23 32 70 00.

Publisert: 01.01.2019