Søk
Hjem     Organisasjonen     Tidende  

Tidende

Den norske tannlegeforenings Tidende, oftest kalt bare Tidende, ble grunnlagt i 1890, og er det eneste norske uavhengige fagtidsskrift for tannleger. Tidende er medlem av Den Norske Fagpresses Forening (Fagpressen) og redigeres etter redaktørplakaten.

Tidende utgis av Den norske tannlegeforening (NTF) og har som oppgave å presentere vitenskapelige artikler og fagstoff som ledd i etterutdanningen av tannleger. Tidende skal dessuten fungere som debattorgan og omtale helse-, og tannhelsepolitisk stoff samt stands- og foreningspolitisk stoff av interesse for tannleger og annet tannhelsepersonell.

Tidende utgis med 11 hefter i året. Saker som skal behandles på foreningens representantskapsmøte hvert annet år presenteres i eget vedlegg som sendes ut sammen med Tidende de årene dette er aktuelt.

Redaksjonen består av ansvarlig redaktør, redaksjonssjef, markedsansvarlig og to vitenskapelige redaktører. I tillegg brukes det frilansere til deler av det redaksjonelle stoffet.

Ikke-medlemmer av Den norske tannlegeforening kan abonnere på Tidende; ta kontakt på tidende@tannlegeforeningen.no.

Les mer på Tidendes nettsted.