Søk

Næringspolitisk forum

Næringspolitisk forum arrangeres årlig i september. En representant for de privatpraktiserende tannlegene i hver lokalforening deltar, sammen med Sentralt næringsutvalg, representanter fra hovedstyret, gjester og sekretariat.

 

Næringspolitisk forum er en arena hvor de privatpraktiserende tannlegene utveksler erfaringer, diskuterer og blir orientert om saker av spesiell interesse for privat sektor. I tillegg velger Næringspolitisk forum to ordinære medlemmer og et varamedlem til Sentralt næringsutvalg.