Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 3

Modul 3

TSE Modul 3 - Kariologi

 Modul 3 har midlertidig pause.

Kursprogrammet vil omfatte aktuelle problemstillinger og belyse nye trender innen kariesbehandling for barn og voksne. Eksempler på spørsmål som vil bli tatt opp: Finnes det nye kariesdiagnostiske metoder som gjør røntgenbildet og sonden overflødig? Hvordan skal vi forholde oss til høyere sukkerforbruk, brusdrikking, ugunstige spisevaner, spiseforstyrrelser og erosjoner? Behandler vi karies med ozon, fluor eller bor?

Trendene innen moderne kariologi er å få "profylaksen" på fote igjen, gjøre interceptiv kariesbehandling, lage minimale prepareringer, hvite fylliner og ta kosmetisk tannbehandling på alvor. Kan dette forenes med "evidence based" odontologi?

Fagansvarlige

Professor Anne Bjørg Tveit, Universitetet i Oslo

Professor Ivar Espelid, Universitetet i Oslo

Kursinnhold

*  Ny kariesepidemiologi
*  Kariesprediksjon
*  Mikrobiologi og plakk
*  Kariesetiologi og -utvikling
*  Diagnostikk (klinisk, med røntgen, kjemikalier, lys, datateknikk med mer)
*  Forebygging - inkludert nye tanker om interceptiv kariesbehandling
*  Fluors rolle i dagens forebygging
*  Salivas rolle
*  Fissurforsegling
*  Kavitetspreparering - fra små lesjoner til nesten kroner
*  Materialvalg og -behandling
*  Bleking - intern og ekstern
*  Erosjoner - etiologi, forebygging og behandling

*  Misfarginger, årsaker og behandling
*  Tannutviklingsforstyrrelser, diagnostikk, behandling og trygd

*  Kariesbehandling på pasienter med tannbehandlingsskrekk
*  Arbeidsmiljøproblematikk knyttet til kariesterapi: yrkeshygiene,
    pasienter med bivirkningsproblematikk

*  Dentale biomaterialer brukt i kariesterapien: toksikologi, bruksområder, holdbarhet, økonomi,
nye produkter.


Målgruppe
Tannleger

Priser
Kursavgift kr 9 500,-
Ikke-medlemmer av NTF betaler kr 12 500, hvis det er plass på kurset.
OBS! Avgift for lunsj kommer i tillegg


Modulen vil bli annonsert i de forskjellige fylker og lokalforeninger etter et rulleringssystem.

Det er anledning til å søke plass på kurset i et annet fylke hvis deltakerantallet tillater det.

Se utlysning i Tidende og på NTFs nettside.

Modul 3 har pause, og avholdes ikke høsten 2015.