Søk
Hjem     Kurs og utdanning     TSE     Modul 2

Modul 2

TSE Modul 2 - Endodonti og Traumatologi

Fra og med 2016 er Modul 2 avsluttet, og ny Modul 9 erstatter fagområdet Endodonti

Endodonti

Universitetslektor Unni Endal, spesialist i endodonti, Universitetet i Oslo

Kursinnhold

I løpet av TSE modul 2 skal vi gjennomgå bl. a. følgende temaer:

-  Etiologi og patogenese ved pulpitt og apikal periodontitt
-  Klinisk og røntgenologisk undersøkelse
-  Diagnose og de viktigste differensialdiagnosene, behandlingsplan
-  Akuttbehandling
-  Rotkanalmorfologi og de viktigste variasjoner i de forskjellige tenner
-  Endodontiske materialer og deres korrekte bruk
-  Instrumentenes oppbygning og riktig bruk av disse, ved både manuell
    og maskinell preparering
-  Persisterende infeksjoners etiologi og behandlingsmuligheter
-  Indikasjoner for og utføring av revisjonsbehandlinger
-  Komplikasjoner ved endodontisk behandling
-  Etiologien ved forskjellige langsgående tann- /rotfrakturer
-  Kunne diagnostisere intern og cervikal rotresorpsjon og ha kunnskap
   om behandlingsalternativer
-  Ha kunnskap om indikasjoner og prinsipper ved endodontisk kirurgi

Traumatologi

Universitetslektor Anne-Lise Maseng Aas, spesialist i pedodonti, Universitetet i Oslo

Kursinnhold

Hovedvekten legges på traumer i det permanente tannsettet, men skader i det primære tannsettet vil også bli berørt.

I løpet av kurset vil vi i fellesskap diskutere blant annet følgende spørsmål:

-  Hvor mange norske barn og ungdommer utsettes årlig for tannskader?
-  Hvordan bør den kliniske og røntgenologiske undersøkelsen utføres?
-  Hvorfor er det nødvendig å benytte en traumejournal?
-  Er sedasjon aktuelt ved traumebehandling?
-  Ved blottlagt pulpa på en permanent incisiv: teksjon eller partiell pulpotomi?
-  Når er fiksering nødvendig? Og hvor lenge?
-  Er det vanskelig å reponere lukserte tenner? Og i tilfelle hvorfor?
-  Hva er korrekt behandling ved intrusjon?
-  En utslått permanent incisiv bør replanteres. Hvorfor?
-  Hvor ofte sees utviklingsforstyrrelser som følge av traume mot primære tenner?
-  Hvor ofte og hvor lenge skal vi kontrollere?
-  Hvilke komplikasjoner er sannsynlige?
-  Kan rotresorpsjoner stanses?
-  Hvordan utføres endodontisk behandling av rotåpne tenner?
-  Hvilke økonomiske rettigheter har traumepasienten?

I perioden mellom samlingene skal deltakerne arbeide med til sammen fire
PBL-oppgaver, to fra hvert fagtema.