Søk

Obligatorisk etterutdanning

NTF har på Representantskapet 2015 vedtatt nye regler for obligatorisk etterutdanning. Yrkesaktive medlemmer av NTF skal gjennomføre 150 timer etterutdanning i løpet av 5 år (tellende fra 2016).

NTF har tilrettelagt et registreringssystem på foreningens nettsted. Ved å logge seg inn på "Min Side", vil man under "Min kursprofil" få en oversikt over antall timer gjennomført etterutdanning innenfor bestemte fagområder. Kurs som er forhåndsgodkjent av NTF, men hvor deltagelsen ikke blir registrert automatisk, skal registreres under "Registrering av etterutdanningstimer".

Klikk her for mer informasjon om registrering av kurstimer

Følgende Tank-kurs er obligatoriske for alle medlemmer av NTF: