Søk

Nettbaserte kurs - Tank

Tannlegeforeningens nettbaserte kurs, Tank, er et kurstilbud som i sin helhet skal gjennomføres på nettet.

GRATIS TANK-KURS FOR ALLE MEDLEMMER

NTF_Logo_Tank_Vert_RGBmine kurs min side

Slik tar du kursene:

1) Logg deg inn på "Min side"
2) Gå til "Mine kurs"
3) Klikk på "Gå til kurs" på det nettkurset du ønsker å ta

Klikk her for å logge deg inn

Se under "Retaterte artikler" for mer informasjon om de ulike kursene


Obligatoriske
Reglene
for obligatorisk etterutdanning ble endret av Representantskapet 2015, hvor et utvalg av NTFs nettbaserte kurs ble gjort obligatoriske (ikke alle). De obligatoriske kursene skal gjennomføres i løpet av 5 års perioden for obligatorisk etterutdanning (første periode blir 2016 - 2020).

Fleksibelt
Kursene i Tank kan gjennomføres når som helst på døgnet, fra en hvilken som helst PC med nettilkopling. Du kan ta pause og senere gjenoppta arbeidet med kurset fra der du stanset. Dermed har du mulighet for å tilpasse kursgjennomføringen til din egen hverdag.

Gratis for medlemmer
Kursene som tar for seg myndighetskrav er et medlemsgode inkludert i kontingenten og er tilgjengelig for alle våre medlemmer. Ikke-medlemmer må fremdeles betale for kursene, og betaler over nettet med kort. Kurset vil være tilgjengelig så snart betalingstransaksjonen er gjennomført og godkjent. For ikke-medlemmer koster kursene kr. 5.000.

Tellende timer i etterutdanningssystemet
Alle de obligatoriske kursene gir automatisk 4 timer i NTFs etterutdanningssystem ved fullført/bestått. (Gjelder ikke studentmedlemmer)

Innhold
Mange myndighetskrav knyttet til lover og regler har kommet de senere årene. De nettbaserte kursene vil være godt egnet som hjelp til å oppfylle disse kravene.

Tekniske problemer?

Opplever du problemer med avspilling av kursene? Sjekk maskinen for eventuell popup-sperre og om du har installert Flash. Dersom du trenger bistand, ta kontakt med Øyvind Huseby, oh(at)tannlegeforeningen.no.

NB:
Alle kurs inneholder en eller flere tester, som må være «bestått» for at kurset skal bli godkjent med tellende timer i NTFs obligatoriske etterutdanning. Når testen(e) er gjennomført vil kurset og kurstimene automatisk bli registrert på din kursprofil, som du finner på Min side her på nettstedet.