Søk

Nytt TANK-kurs om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer

Vi har nå lansert et nytt nettbasert kurs som skal gi gode kunnskaper om innholdet i Helsedirektoratets "Retningslinjer for utredning og behandling ved mistanke om bivirkninger fra odontologiske biomaterialer".

Kurset er laget i samarbeid mellom NTF og Bivirkningsgruppen i Bergen.

Kurset består av følgende deler:

  • Utredning hos tannlege av pasient med helseplager attribuert til fyllingsmaterialer
  • Lokale besvær fra kroner som inneholder ukjente legeringer
  • Kontaktallergisk reaksjon mot eksisterende materiale
  • Stønadsordninger
  • Eksempler på kliniske reaksjoner mot tannmaterialer
  • Rapportering til Bivirkningsgruppen
  • De viktigste anbefalingene fra Retningslinjen

TANK_bivirkningerVi håper så mange som mulig av medlemmene gjennomfører kurset slik at de kan ta gode avgjørelser og gjøre det enklere å hjelpe pasienter med mulige bivirkninger.

Klikk her for mer informasjon og lenke til kurset

Publisert: 13.05.2019