Søk

Priser og hederstegn under NTFs landsmøte

Landsmøtet er tradisjonen tro en arena hvor NTF har mulighet til å gi litt ekstra heder til noen som har utmerket seg på ulike arenaer. I løpet av landsmøtet deles det ut hederstegn for innsats for foreningen, samt pris for undervisning og forskning, beste posterpresentasjon, faglige artikler og utstillerstand.

studentforskerprisen 2018Under åpningen torsdag 4. oktober var det Gunnar Amundsen som mottok NTFs hederstegn for sin betydelige innsats for både Haugaland tannlegeforening og NTF. Gunnar har vært leder i både lokalforeningen og i Sentralt Nærsingsutvalg, ssamt sittet som visepresident i NTFs hovedstyre. Amundsen ble løst fra sitt verv i som visepresident i juni 2018 etter at han ble ble valgt som ordførerkandidat for Haugesund Høyre til kommunevalget 2019.

Det var en følelsesladet president som takket ham for innsatsen og ønsket ham lykke til videre i valgkampen.

IMG_5805_crop2NTFs pris for undervisning og forskning deles også ut under åpningen av landsmøtet. Prisen er opprettet for å fremme odontologiskundervisning og forskning, og understreke betydningen av tilstrekkelig rekruttering til vitenskapelige stillinger ved de odontologiske lærestedene. I år gikk prisen til Roger Junges ved UiO for hans forskning på kommunikasjonssystem hos streptokokker, som har avslørt ny innsikt om hvordan orale bakterier kommuniserer med mikrober som kan forårsake systemiske sykdommer. Dette er viktig kunnskap for ikke-antibiotika-baserte strategier for å forebygge og bekjempe infeksjoner, og han har mottatt en rekke internasjonale priser for sitt arbeid. Juryen fremhevet også måten han har koblet utdanning og forskning, og hans tunge involvering i evaluering og utvikling av odontologistudiene.

Tidende pris 2018Tidende deler hvert år ut en pris, som annenhver gang går til beste pris for kasuistikk og oversiktsartikkel. I år var det Athanasia Bletsa og Ole Iden som mottok Tidendes pris for kasuistikken: «En uvanlig tilnærming til behandling av dens invaginatus». (klikk her for å lese artikkelen i Tidende nr. 9, 2016). Om vinneren sier juryen «Forfatterne har laget en god og oversiktlig kasuspresentasjon om tilnærmingen til en litt spesiell, men likevel kjent klinisk problemstilling. De har vist at noen ganger må man tenkte litt «utenfor boksen» for å komme til målet. Dette har resultert i en individtilpasset behandling som ikke nødvendigvis er standard førstevalg. Kasuspresentasjonen er rikelig illustrert med kliniske fotos og både vanlig og avansert røntgenologiske bildeopptak.».Pris for posterpresentasjon - NTFs studentforskerpris

NTFs studentforskerpris er opprettet for å stimulere til økt forskningsaktivitet allerede i studietiden. Hvert år nominerer lærerstedene to masteroppgaver/studentprosjekt som presenteres på NTFs Landsmøte. Presentasjonene blir vurdert av en jury som blant annet vil vektlegge kreativitet, selvstendighet, faglighet og presentasjonsevne. Beste presentasjon honoreres med kr 15 000 og NTFs diplom, og vil presenteres i NTF Tidende.

studentforskerprisen 2018

Kampen for NTFs studentforskerpris er som regel skarp, og årets kandidater var intet unntak. Juryen var imponert over høyt nivå og gode presentasjoner. Temaene for masteroppgavene favnet vidt og var både faglig relevante, aktuelle og ble solid presentert. Til slutt var det Ronja Kristine Sandum fra Universitetet i Oslo som vant for sin oppgave "Nanopartikler i det orale miljøet" (Veileder Lene Hystad Hove og Alix Young Vik). I juryens begrunnelse står det «Kandidaten utmerket seg med en tydelig, systematisk og oversiktlig presentasjon der det var lett å få innblikk i mål, metode og konklusjon. Det var også godt samsvar mellom hensikt, funn og konklusjon.» Gratulerer til Ronja Kristine Sandum!

Beste stand på Nordental

IMG_6435_cropNordental og utstillerne er en sentral del av landsmøtet, og de nok engang gjort en god jobb i å bidra til med flotte og interessante stands. Kritieriene som ligger til grunn i bedømmelsen er kombinasjonen av informasjon og kommunikasjon, faglig utbytte, standbetjening, kreativitet ogs selvfølgelig det generelle inntrykket man får når man besøker standen.

Konkurransen om beste stand var hard, men juryen kåret til slutt Unident som vinner av prisen for beste stand, mens Oral B og Straumann fikk hederlig omtale.

I begrunnelsen star det: " En enstemmig juryen er imponert over, at til tross for mange produkter, fremstår standen som luftig, ryddig og oversiktlig. Lett å orientere seg på produkt. Standen er godt synlig og innbydende. Fine og lettfattelige presentasjoner av digitale nyheter. Medarbeiderne er engasjerte og faglig dyktige og presenterer merkevaren og produktene på en fin og imøtekommende måte".

Vi gratulerer alle prisvinnerne!

Publisert: 05.10.2018