Søk

Januarkurs 2019

Mandag 14., tirsdag 15. og onsdag 16. januar 2019 på Oslo Kongressenter.

Påmelding: via NTFs kurspåmelding

Sekretærkurs (ett kurs hver dag):

 • "Smittevern - snart vårt sista vapen"
  Kursgivere: Bodil Lund og May-Helen Forsberg
 • "Strålevern, enklere enn du tror?" / "Moderne pasientbehandling"
  Kursgivere: Caroline Hoel og Hans Jacob Rønold
 • "Motivasjon, arbeidsglede og vind i håret"
  Kursgiver: Nina Nakling, pedagog og coach, Athena


Tannleger:

 • "Samarbeid til pasientens beste - state of the art fra 8 fagdisipliner på én dag"
  Kursgivere: Axel Bergman, Thea Granvoll Bie, Martin Hoftvedt, Thomas Myrhaug, Ulf Riis, Henrik Skjerven, Caspar Wohlfahrt og Frode Øye
 • "Normal anatomi? Patologi? Observere, henvise eller behandle?" (Kjeve- og ansiktsradiologi)
  Kursgiver: Gro Wilhelmsen Hustvedt
 • "Norge i rødt, hvitt og blått - Orale slimhinneforandringer"
  Kursgivere: Hans Thomas Brox og Heming Olsen-Bergem
 • "Estetisk tannbehandling med moderne kompositt-teknikk. Hverdagsodontologi". REPRISE
  Kursgiver: Markus Lenhard
 • "Hands-on kurs: Lær komposittfyllinger med en mester. Hverdagsodontologi". REPRISE
  Kursgiver: Markus Lenhard
 • "Modern endodonti, när-var-hur och varför"
  Kursgiver: Lisbeth Dahlström
 • "#periodontitt #periopasienten #periodontal behandling"
  Kursgiver: Dagmar Fosså Bunæs
 • "Protetikk eller ikke-protetikk på rotfylte tenner ... ex eller ikke-ex?"
  Kursgivere: Eva Gustumhaugen Flo og Thomas Myrhaug
 • "Licence to drill - ikke lenger en selvfølge" - dels teori og dels hands-on (Kariologi og konserverende tannbehandling)
  Kursgivere: Alix Young Vik, Morten Rykke og Frode Staxrud

Mer informasjon om Januarkurs 2019 kommer i "Etterutdanningskatalogen vinter/vår 2019" som publiseres 18. oktober.

NTFs Januarkurs holdes som vanlig i uke 3 Oslo Kongressenter, ved Youngstorget.NB:
Husk lav påmeldingsavgift ved påmelding før 1. desember!

Målgrupper:

For hvert kurs angis en eller flere målgrupper. Dette innebærer at det faglige innhold er tilpasset det formelle kompetansenivået for de(n) aktuelle yrkesgruppen(e). Det er full anledning til å delta på kurs rettet mot andre yrkesgrupper enn den man selv tilhører. Den enkelte må imidlertid selv vurdere sin kompetanse og dermed muligheten for å få faglig utbytte ved å delta på kurs rettet mot andre målgrupper.

Studenter
Studenter og spesialistkandidater kan delta på kursene i den utstrekning plassen tillater det, og betaler kr 350 (grunnivå), kr 500 (spesialistkandidater). Dette må opplyses om ved påmelding. Studenter blir ikke prioritert ved kurs med begrenset antall deltakere og får ikke delta ved arbeidskurs.

Tannleger som ikke er medlem av NTF
Tannleger som ikke er medlem av NTF har adgang til kursene, men må betale dobbel kursavgift under Januarkursene. Påmelding for ikke-medlemmer skjer også på www.tannlegeforeningen.no

Spørsmål om kursene
Kontakt kurskonsulent Ann Kristin Engh Solem
E-post: akes@tannlegeforeningen.no
Tlf: +47 22 54 74 00