Søk

Kompetansekurs i implantatprotetikk

NTF har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet fått ansvaret for å utarbeide og gjennomføre et kompetansekurs i oral implantatprotetikk. Helsedirektoratet godkjenner det faglige innholdet. Tannleger som fullfører kurset vil i etterkant kunne utføre implantatprotetikk med bidrag fra trygden. Dette forutsetter samarbeid med spesialist i oral kirurgi eller periodonti.

Kurset har vært arrangert siden høsten 2006 i samarbeid med Haukeland universitetssykehus, kjevekirurgisk avdeling.

Fra og med høsten 2020 vil vi tilby et nytt revidert kurskonsept i samarbeid med fagansvarlige ved Det odontologiske fakultet, UiO. Det betyr at det ikke vil bli arrangert kurs i implantatprotetikk våren 2020.

Mer informasjon
Kontakt utdanningssjef Øyvind Asmyhr,
e-post: oa@tannlegeforeningen.no

Implantatprotetikk og helsepersonelloven

Enhver tannlege med norsk autorisasjon kan utføre implantatprotetikk uten tilskudd fra trygden så sant helsepersonellovens § 4 om forsvarlig tannbehandling oppfylles.

Dersom pasientene skal kunne behandles med tilskudd fra trygden kreves spesiell kompetanse hos tannlegen.

Denne kompetansen kan oppnås på to måter:

  1. Man kan fullføre 3 års spesialistutdanning i oral protetikk
  2. Man kan gjennomføre og bestå NTFs kompetansekurs i implantatprotetikk


Andre kurs av typen leverandørkurs, arbeidskurs eller spesialistkurs fra utlandet er nyttige ved utførelse av implantatarbeid, men er ikke meritterende i forhold til trygden. Trygdetilskudd fordrer at tannlege med implantatprotetikkompetanse samarbeider med spesialist i oral kirurgi eller periodonti for innsetting av fiksturer.

Implantatforsikring

Alle som utfører implantatkirurgi eller implantatprotetikk skal registrere dette i forbindelse med den årlige meldingen til Norsk pasientskadeerstatning. Melding gjøres på NPEs nettsted innen 1. februar hvert år.