Søk

Forum for etterutdanning

Forum for etterutdanning arrangeres vanligvis hvert annet år. Forumet består av lokalforeningenes kurskontakter, kurskontakter i DOT, representanter for spesialistforeningene, fagnemnd og sekretariatet. Forumet er ikke vedtektsfestet.

Hovedmålsettingen er samordning av lokal og sentral kursvirksomhet og drøfting av forhold vedrørende TSE og øvrig sentrale etterutdanningsaktiviteter. Ellers blir aktuelle tema tatt opp.