Søk

Journalspørsmål - logg inn

Denne siden er kun tilgjengelig for innloggede medlemmer.

Her finner innloggede medlemmer svar på de vanligste spørsmålene rundt journalføring og -oppbevaring, slik som:

 • Hvilken informasjon skal fremgå av journalen?
 • Hvor lenge må man oppbevare en pasientjournal i klinikken?
 • Kan journalen makuleres etter 10 år?
 • Må jeg oppbevare gamle papirjournalene etter at jeg har gått over til elektronisk journalsystem?
 • Hva med gamle gipsmodeller og røntgenbilder? Må jeg oppbevare disse?
 • Kan man ta seg betalt for utskrift av journal når pasienten ber om dette?
 • Når jeg selger min tannlegevirksomhet, har jeg plikt til å informere alle pasientene som har journaler i virksomheten min om dette?
 • Jeg skal pensjonere meg og avvikle virksomheten min. Hva gjør jeg med pasientjournaler som ikke skal overføres til andre tannleger?
 • Hvem har rett til innsyn i journal og/eller tilgang på utskrift eller kopi av journal?
 • Hvem har innsynsrett i avdød pasients journal?
 • Kan man ta seg betalt for oppbevaring av gipsmodeller?
 • Kan man sende modeller med pasienten uten å opptre i strid med regelverket?
 • Kan jeg skrive journalen på engelsk?