Søk
Svikt og svik - ny rapport fra Barnevoldsutvalget

Svikt og svik - ny rapport fra Barnevoldsutvalget

/ 22.07.2017

Barnevoldsutvalget har utgitt en ny rapport / NOU "Svikt og svik - Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt" - en viktig rapport hvor også NTF og tannhelsetjenesten har vært involvert.

Arendalsuka 2017 - Orale senskader ved kreftbehandling

Arendalsuka 2017 - Orale senskader ved kreftbehandling

/ 19.06.2017

Tannlegeforeningen, Legeforeningen, Kreftforeningen, Munn- og halskreftforeningen og helsepolitikere møtes til en tverrfaglig politisk samtale under årets Arendalsuke for å stille spørsmålet: Hvordan kan vi sammen hjelpe pasientene?

Justering av takster for tannbehandling

/ 16.06.2017

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett har NTF mottatt varsel om endring av enkelte takster for tannbehandling (702 og 703). Endringene gjelder fra 1. juli 2017.

San Francisco blir vertsby for FDI World Dental Congress 2019

/ 14.06.2016

World Dental Federation (FDI) har annonsert at World Dental Congress for 2019 skal arrangeres i San Francisco. Fagkongressen avholdes 5.-8. september.

Nye tall fra Norsk pasientskadeerstatning

/ 12.06.2017

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har offentliggjort tallene for erstatningsklager for 2016 i en ny rapport. Rapporten viser en økning på 12 prosent fra 2015 til 2016 i meldte erstatningssaker som gjelder behandling i den private helsetjenesten. Tannlegene topper fremdeles statistikken med 56% av klagesakene.

Endelig vedtatt - DOT flyttes ikke til kommunene

/ 09.06.2017

I en votering som varte helt til kl. 03 i natt stemte Stortinget nei til å flytte den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. President i Den norske tannlegeforening (NTF) Camilla Hansen Steinum er fornøyd med vedtaket.

Ikke flertall for flytting av DOT på Stortinget

/ 01.06.2017

Helse- og omsorgskomiteen la i dag frem sin innstilling til Stortinget hvor de har konkludert med at den offentlige tannhelsetjenesten (DOT) bør videreføres på regionalt nivå. De fire partiene på borgerlig side ble enige om forslaget, men åpner for en prøveordning hvor kommuner som ønsker det, kan søke om å få overta ansvaret fra 2020.

Verdens tobakksfrie dag 31. mai

/ 31.05.2017

Verdens tobakksfrie dag har blitt markert i Norge den 31. mai hvert år siden 1988. I år er temaet "Tobakk - en trussel for utvikling".

Flere nyheter